Do 150 zł za założenie konta w ING Bank Śląski.

Do 150 zł za założenie konta w ING Bank Śląski oraz do 1000 zł za jego polecenie (V edycja promocji „Poleć konto znajomemu” + promocja „100 zł za otwarcie konta”)

1. Bądź aktywny – załóż konto w ING Bank Śląski lub poleć je znajomemu

ING Bank Śląski już po raz piąty oferuje swój program poleceń „Poleć konto znajomemu”. W V edycji bank bez zmian zapłaci 50 zł za założenie rachunku z polecenia innej osoby a za jego polecenie nawet 1000 zł (100 zł za każdą osobę). Nowi klienci mogą połączyć premię z polecenia z premią 100 zł na start zgarniając tym samym nawet 150 zł za otworzenie rachunku. Warunkiem skorzystania z obu promocji jest złożenie wniosku o otwarcie rachunku przez internet  z kodem polecenia.

2. 50 zł za założenie konta z polecenia w ING i wydanie kartą min. 600 zł (ważne do 18.10.2017)

Program poleceń pod hasłem „Poleć konto znajomemu” będzie aktywny do 18 października 2017. To już V edycja tego programu, w której standardowo tak jak i poprzednio zyskują tutaj dwie strony: osoba Polecana i osoba Polecająca. Warto jednak zaznaczyć, że bank wypłaci premię 50 zł dla osoby zakładającej konto oraz 100 zł dla osoby polecającej konto pod warunkiem, że obie strony spełnią warunki promocji. W tej edycji bank zrezygnował z możliwości uczestnictwa w promocji przez osoby w wieku od 13 do 18 lat.

Aby nowy klient banku mógł skorzystać z promocji musi spełnić łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki regulaminu.

  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mógł mieć konta w ING (Direct, Komfort, Premium, Student, Klasyczne).
  • dokona transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości co najmniej 300 zł przy użyciu karty wydanej do konta i/lub kodu BLIK w każdym z dwóch dowolnych miesięcy od otwarcia tego konta (wliczając w to miesiąc, w którym otworzył konto, albo miesiące następujące po miesiącu, w którym otworzył konto). Bank musi rozliczyć transakcje bezgotówkowe w każdym z dwóch dowolnych miesięcy, jednak nie później niż do 18 stycznia 2018.
  • osoba Polecająca, od której otrzymasz kod musi być posiadaczem konta ( Direct, Komfort, Premium, Student, Klasyczne) od co najmniej 30 dni i musi dokonać transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości co najmniej 300 zł !!!

Jeżeli spełniamy warunki przystąpienia do promocji jako nowy klient to wypełniamy wniosek o założenia konta z użyciem kodu promocyjnego i danych osoby polecającej (jeżeli nie posiadasz takiego kodu możesz go otrzymać wypełniając ten formularz gwarantujemy dostarczenie sprawdzonego i wiarygodnego kodu promocji oraz że osoba polecająca spełnia wszystkie warunki promocji, nie mając takiej gwarancji możesz nie otrzymać premii za założenie konta). Uzyskując kod od swojego znajomego upewnij się, że spełnia on warunki promocji i może być jej uczestnikiem. Musi to być zatem osoba godna zaufania i wiarygodna, która posiada konto w ING od co najmniej 30 dni, która będzie chciała przystąpić do programu poleceń i dokona transakcji karta na min. 300 zł.

3. Warianty połączenia promocji przez Nowych Klientów!

Z uwagi na zmiany i ograniczenia wprowadzone do regulaminu programu poleceń mamy dwa warianty skorzystania z promocji przez nowych klientów zakładających konto w ING:

Warunek Wariant I
+ 100 zł za założenie konta
+ do 1000 zł za polecenia
Wariant II
50 zł + 100 zł za założenie konta
Wymagany okres karencji od 1 października 2016 ostatnie 12 miesięcy
Premia 50 zł za skorzystanie z polecenia innej osoby NIE TAK
Premia 100 zł za płatności na łączną kwotę min. 1000 zł TAK TAK
Premia za udzielanie poleceń (max. do 1000 zł za 10 osób) – po 30 dniach od otworzenia konta TAK NIE

4. Opłaty za konto i kartę w ING Bank Śląski

Do wyboru mamy kilka kont. Najtańszym rozwiązaniem będzie Konto z LWEM Direct. Samo konto jest praktycznie bezpłatne – jedyne czego musimy pilnować to wykonanie płatności kartą w wysokości 300 zł w danym okresie rozliczeniowym aby pozbyć się opłaty za kartę, która wynosi 7 zł. Przez okres rozliczeniowy bank rozumie daty pomiędzy 29 a 28 dniem kolejnego miesiąca. Szczegóły pozostałych opłat przedstawia TOiP.